Pro pořadatele

Informace pro pořadatele

V případě že máte zájem pozvat nás na vystoupení, tak stačí se domluvit telefonicky na čísle 601 355 521 nebo na emailu marcelsixta@seznam.cz. Uzavřením smlouvy ať už písemné nebo ústní se pořadatel zavazuje k souhlasu s našimi požadavky uvedenými zde níže. Volný termín je možné zjistit z našeho rozpisu akcí, tento rozpis je pravidelně aktualizován. Pro vystoupení požadujeme zajistit následující:

 

Po technické stránce:

 • kryté pódium (pro venkovní akce) s pevnou bezprašnou podlahou minimálně 5×5 m
 • kvalitní přívod 220V nebo 380V (zásuvka 16 nebo 32A) do 10m od podia
 • zabezpečené parkování pro 3 vozidla a přívěsný vozík pro kapelu
 • stůl a židle pro 5 členů kapely buď na pódiu nebo v jeho těsné blízkosti

Občerstvení:

Nealko nápoje + káva, popř večeři. Občerstvení pro kapelu hradí pořadatel produkce. Ostatní případné občerstvení – dle dohody na místě s pořadatelem.

Cena produkce:

Cena je stanovena na základě dohody pořadatele s umělcem a skládá se z ceny za samotní vystoupení + ceny za dopravu podle ujetých kilometrů. Počítá se vždy cena za cestu tam i zpět.

Cena vstupného (pro veřejné akce):

Cenu vstupného na akci určuje výhradně pořadatel. Pořadatelem určená cena vstupného nijak neovlivňuje dohodnutou cenu produkce.

Pořadatelská služba:

Pořadatel je POVINEN zajistit kvalitní pořadatelské služby zejména z důvodů zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku v místě konání akce a zodpovídá za případné neukázněné chování návštěvníků, především pak zamezením jejich možného vniku na pódium nebo případného poškození nástrojů a techniky kapely. V případě že k takové škodě dojde, tak tuto škodu kapele uhradí pořadatel akce v plném rozsahu.

Vlastní produkce:

Není-li ujednáno jinak dostaví se kapela na místo konání akce cca v 18:00 hodin.

 • 18:00 – 20:00 – stavba aparatury se zvukovou zkouškou.
 • 20:00 – 01:00 – vlastní produkce (včetně přestávek)
 • 01:00 – 03:00 – demontáž aparatury.

Do odjezdu souboru požadujeme nechat rozsvíceno, jak na sálech, tak i ve venkovních areálech.

Zrušení smluvené akce:

 • Akci lze zrušit nejpozději 10 dnů před smluveným termínem – ZDARMA
 • v kratším termínu činí poplatek za zrušení akce 1000,- Kč
 • V případě zrušení akce v den jejího konání činí 1500,- Kč

Pokud k tomuto dojde až na místě konání, tak pořadatel uhradí kapele rovněž cestovní náklady.

Občerstvení:

Nealko nápoje + káva, popř večeři. Občerstvení pro kapelu hradí pořadatel produkce. Ostatní případné občerstvení – dle dohody na místě s pořadatelem.

Cena produkce:

Cena je stanovena na základě dohody pořadatele s umělcem a skládá se z ceny za samotní vystoupení + ceny za dopravu podle ujetých kilometrů. Počítá se vždy cena za cestu tam i zpět.

Cena vstupného (pro veřejné akce):

Cenu vstupného na akci určuje výhradně pořadatel. Pořadatelem určená cena vstupného nijak neovlivňuje dohodnutou cenu produkce.

Pořadatelská služba:

Pořadatel je POVINEN zajistit kvalitní pořadatelské služby zejména z důvodů zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku v místě konání akce a zodpovídá za případné neukázněné chování návštěvníků, především pak zamezením jejich možného vniku na pódium nebo případného poškození nástrojů a techniky kapely. V případě že k takové škodě dojde, tak tuto škodu kapele uhradí pořadatel akce v plném rozsahu.

Vlastní produkce:

Není-li ujednáno jinak dostaví se kapela na místo konání akce cca v 18:00 hodin.

 • 18:00 – 20:00 – stavba aparatury se zvukovou zkouškou.
 • 20:00 – 01:00 – vlastní produkce (včetně přestávek)
 • 01:00 – 03:00 – demontáž aparatury.

Do odjezdu souboru požadujeme nechat rozsvíceno, jak na sálech, tak i ve venkovních areálech.

Zrušení smluvené akce:

 • Akci lze zrušit nejpozději 10 dnů před smluveným termínem – ZDARMA
 • v kratším termínu činí poplatek za zrušení akce 1000,- Kč
 • V případě zrušení akce v den jejího konání činí 1500,- Kč

Pokud k tomuto dojde až na místě konání, tak pořadatel uhradí kapele rovněž cestovní náklady.